Grilla

Att sitta vid en eldstad, titta in i elden och höra sorlet från festivalen, finns det något bättre?
Det finns platser att grilla och elda på utanför festivalområdet.
Här kan ni grilla korv, värma er och bara ha det mysigt.

Öppen eld och grillning är endast tillåten på de särskilda grillplatser som finns runt om campingen.
Spritkök och engångsgrillar är tillåtna att ta med, men de får enbart användas vid grillplatserna.
Tänk på brandrisk, säkerhet och lämna inte elden ensam.