SKURVELUA

Svängig, go, gammal och ny folkmusik där gränser inte är något hinder i vare sig tid eller rum. Musik från Värmland, medeltiden och världen och förut